Amcanion a Chenhadaeth

Mae gan Ganolfan Newid Ymddygiad Cymru (WCBC) dair prif amcan sy’n gysylltiedig â’i gilydd:

 1. Arloesi ym maes ymchwil Newid Ymddygiad
  1. Hybu ymchwil newydd ac arloesol ar draws meysydd thematig
  2. Denu ymchwilwyr rhyngwladol ym maes newid ymddygiad i’r Ganolfan
  3. Hyrwyddo ennill grantiau’n ymwneud â ‘newid ymddygiad’ ar draws y Brifysgol.
 2. Arloesi gyda defnyddio gwybodaeth bresennol yn ymwneud â newid ymddygiad
  1. Datblygu ymarfer gorau ar draws nifer o feysydd
  2. Gweithio gyda sefydliadau i hybu mabwysiadu dulliau gweithredu i newid ymddygiad
 3. Trwy’r dull unigryw, arloesol a chyfunol hwn o ymdrin â materion economaidd, iechyd, cymdeithasol a thechnolegol, bydd WCBC yn cyfrannu at well cystadleurwydd a datblygiad cynaliadwy mentrau yn y rhanbarth cydgyfeiriant, gan wella lles economaidd, iechyd a chymdeithasol y rhanbarth.